ūüíČ Neem ons op in het vaccinatieprogramma:
Mail Hugo, Ingrid en Arie! #Geefonsdieprik

‚úČ 229 mails verzonden

Het onderwijspersoneel wordt tijdens de coronacrisis tekortgedaan. De situatie vereiste een enorme flexibiliteit van ons en menig collega ervaart de lestaak als extra zwaar. Veel collega's maken zich ernstig zorgen om de veiligheid van zichzelf en hun naasten. Er is veel onduidelijkheid geweest rondom de besmettelijkheid van jongeren. Lange tijd werd volgehouden dat zij minder besmettelijk zouden zijn. Dat is een fabel gebleken. De scholen moesten in december opnieuw dicht. Onder maatschappelijke druk heropenden de basisscholen eind februari; niet omdat de veiligheid van onderwijzend personeel verbeterd was. De beloofde sneltests zijn tot op de dag van vandaag nog niet geleverd. De minister liet per brief aan de scholen en besturen weten dat pas begin mei de sneltests uitgerold zullen worden.

In januari 2021 stuurden de gezamenlijke bonden een brandbrief aan de minister; pas drie maanden later kwam het antwoord. Over het opnemen van onderwijspersoneel in het vaccinatieprogramma is minister Slob duidelijk: "Dat gaat niet gebeuren."

Vind jij ook dat het kabinet het onderwijspersoneel in deze pandemie in de kou heeft laten staan? Maak jij je zorgen om jouw veiligheid, die van je collega's en je naasten? Kom in actie!. Vraag minister De Jonge en Slob om het onderwijspersoneel onmiddellijk op te nemen in het vaccinatieprogramma. Na het zorgpersoneel en de risicogroepen zijn wij aan de beurt, omdat we dagelijks werken met grote groepen mensen in kleine, slecht geventileerde lokalen.

Zelf een mail opstellen en versturen? Op deze pagina's vind je de woordvoerders van de ministers:

Hugo de Jonge (VWS); Ingrid van Engelshoven (OCW); Arie Slob (OCW)
Neem het onderwijspersoneel op in het vaccinatieprogramma

Beste minister Hugo de Jonge, Ingrid van Engelshoven en Arie Slob,

Deze brief stuur ik u omdat ik mij ernstige zorgen maak om de gezondheid en veiligheid van mijn collega’s en mijzelf. Dagelijks werken wij ongevaccineerd met grote groepen leerlingen in kleine, slecht geventileerde lokalen. De collega’s op de basisschool kunnen geen afstand houden en ook voor collega’s in het voortgezet onderwijs is dit een utopie.

De leerlingen zelf houden buiten de klaslokalen weinig tot geen afstand. Dat jongeren besmet raken en dit doorgeven aan leerkrachten en hun ouders staat vast en gebeurt dagelijks. De besmettingscijfers onder jongeren nemen toe en veel van mijn collega’s en familieleden zitten in de risicocategorie.

Ik roep u op om het onderwijspersoneel van Nederland onmiddellijk op te nemen in het vaccinatieprogramma. Door het vaccineren van onderwijspersoneel biedt u zekerheid, veiligheid en rust. Bovendien zorgt dit ervoor dat het onderwijs open blijft; in het belang van leerlingen en de hele maatschappij.

Ondanks herhaalde oproepen van de vakbonden en andere betrokken instanties is dit nog altijd niet geregeld . Een beleid dat in andere landen volstrekt normaal is .

Geef ons die prik!

Hartelijke groet,